Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia

Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on opiskelijoiden ja yritysten yhteishanke, jonka tarkoituksena on mm. porautua digitaalisia palveluja tarjoavien, sekä verkkopohjaisten yritysten elinkaari-indikaattoreiden luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen syvällisesti.

TAVOITTEENA LAAJA OSALLISTUMINEN

Tavoitteena on osallistaa yrittäjiä aktiivisesti analyysien laadintaan ja tulosten tulkintaan liiketoiminnan kannalta, sekä luoda läpinäkyvyyttä hiilineutraalisuuteen pyrittäessä. Yliopettaja Lasse Okkosen mukaan ilman SimaPro -ohjelmistoa hanketta olisi vaikea toteuttaa.
Ammattikorkeakoulun hankkeen toiminta kohdistuu koko Pohjois-Karjalan alueelle. Tähän mennessä koulutuksissa on haettu yhteistyötä pienten- ja keskisuurten yritysten kanssa esimerkiksi mentoroimalla uusiutuvan energian käyttöä maaseudulla.

SimaPron opetustarkoitukseen luodut ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan opetusta jo kymmenisen vuotta. Karelialla on pitkä ja vankka kokemus kestävän kehityksen ja markkina-ajattelun integroinnista opetuksessa, mutta nyt on tullut oikea aika kehittää toimintaa entuudestaan, maaseutuyritysten yhteisöllisyyden ja aluekehityksen näkökulmasta.

tuottamien tulosten hyödyntäjiä. SimaPron avulla on luotu monipuolisesti elinkaarianalyyseja ja -arvioita. Nyt haluamme kehittää toimintamallia edelleen niin, että yrityskumppanit saavat aktiivisemman roolin. Haluamme oppia yhdessä, miten kestävän kehityksen osaaminen tuodaan entistä vahvemmin mukaan liiketoiminnan kehittämiseen, kertoo Lasse Okkonen.

Aiemmissa projekteissa on keskiössä ollut energiatalous ja uusiutuvan energian ratkaisut. Koulutukset ovat edistäneet maaseutuyritysten yhteistyötä uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Energiaomavaraisuuden parantamisella on tavoiteltu yritysten parempaa taloudellista kannattavuutta ja uusia liiketoimintoja, aluekehityshyötyjä, parempaa huoltovarmuutta ja ympäristöhyötyjä. Tästä on hyvät kokemukset, ja SimaPro on ollut mukana monipuolisesti tuomassa indikaattoreita arviointiin sekä tukenut laskelmia. Uutta horisontissa nyt on tieteellisen tutkimuksen kehitys.

– Aikomuksena on nyt siirtyä vaikutusten selvittämisestä oppimisprojekteissa myös soveltavaan tutkimukseen. Uudessa hankkeessamme yritykset saavat myös uudenlaisen partneriroolin, jossa elinkaarianalyysit ja -arviot tehdään yhdessä opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa. Tällöin yrittäjät voivat käyttää tietoja strategisesti, sekä ymmärtävät, mitä analyyseista puuttuu. Tätä varten hankimme uuden ja tehokkaamman SimaPro -version, sanoo Okkonen.

DIGITAALISUUS JA HIILINEUTRAALISUUS KESKIÖSSÄ

Kyseessä on siirtymä syvällisempään tietojen käsittelyyn, oppimiseen, oivalluksiin ja aktiiviseen viestintään.Tarkoituksena on jo ensi syksystä tehdä case-tutkimuksia ja tukea pohjoiskarjalaisten pienyritysten kykyä kartoittaa indikaattoreitaan ja tulkita elinkaarivaikutusarviontien tuloksia.

Kareliaoppilas tutkii vettäErityisesti perehdytään yrityksiin, joiden toimintaidea perustuu digitaalisuuteen ja verkkotuotantoon.

Niille halutaan antaa uusi strateginen ote matkalla hiilineutraalisuuteen.

– Aina ei tule mieleen, että pilvitoiminnot ja digitaaliset ratkaisut luovat samalla suuria uusia energiatarpeita serverikapasiteetin kasvaessa. Haluamme myös elinkaarianalyysien avulla opettaa opiskelijoillemme ja pienyrittäjille, että yhden ongelman ratkaisu hyvinkin saattaa tuottaa uusia haasteita, joihin on varauduttava. Verkkopohjainen yhteiskunta luo tehokkuutta ja avoimuutta, mutta lisää paikka paikoin energian tarvetta, mikä taas voi pidentää matkaa hiilineutraalisuuteen. Sekin on otettava huomioon, Okkonen muistuttaa.

Karelia-ammattikoulu on tullut siihen tulokseen, että SimaPron työkalujen avulla kyseiset tutkimus- ja kehittämishankkeet voidaan toteuttaa sujuvasti ja läpinäkyvyys kasvaa. Syksyllä on tarkoitus myös jakaa tietoa muillekin koululaitoksille siitä, miten yhteistyöhanke yhteistyöyritysten kanssa etenee.

Teksti: Johanna Parikka Altenstedt, kuvat: Karelia-ammattikoulu

Karelia University

TIETOJA:

Kommunikoiva energia on hanke kehittää lähienergiayhteisöjä, hiilineutraaleja verkkopalveluja ja edistää kestävyyttä yritysten strategisena valintana.

Mukana ovat myös Business JoensuuEly-keskus, ja EU.

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on alkanut vuonna 1992. Ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuodesta 2013. Opiskelijamäärä on noin 4000 ja opettajia noin 300. Koulutus tapahtuu suomeksi ja englanniksi.

Karelia tarjoaa myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketoimintaa toimeksiantojen, harjoitteluiden ja opinnäytteiden muodossa.

karelia

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss