SimaPron käyttäjiä

Lue, miten ja mihin tarkoituksiin erilaiset organisaatiot käyttävät SimaProta. Toivomme, että esimerkit innostavat yhä useampia käyttämään SimaProta. Jakamalla kokemuksia luomme yhdessä tuloksellisempaa kestävän kehityksen työtä.

Tacton

Ilmastolaskennan digitalisointi: Tacton integroi SimaPron CPQ-ratkaisuunsa Tacton tuo markkinoille uutena innovaationa ympäristöjalanjälkilaskurin. Environment Footprint Configuration -laskuri on toteutettu Tactonin, Miljögiraffin ja PRé Sustainabilityn yhteistyönä. Tacton on johtava konfiguroinnin, hinnoittelun ja tarjousratkaisujen tuottaja.  CPQ (Configure, Price, Quote) on liiketoiminnan prosessi, joka kattaa tuotteen tai palvelun mukauttamisen … Read More

EcoBio

SimaPro luo Ecobion asiakkaille tiekartat ympäristötietoisuuuteen Ecobio palvelee ympäristötietoisuuden eri tasoilla olevia asiakkaita. Elinkaariarvioiden SimaPro-sovellus saa Ecobiolta kiitosta joustavuudesta, läpinäkyvyydestä ja sen ammattimaisesta otteesta. Tuotteiden ja palvelujen elinkaariarviointi on monille yrityksille ensiaskel kohti laajempaa vastuullisuutta. Ecobiossa elinkaariarviointi (LCA) nähdään asiakkaan … Read More

Deltamarin

Deltamarinilta kestävän kehityksen väylä laivanrakennukselle – SimaPro peräsimessä Laivansuunnittelutoimisto Deltamarin tarjoaa asiakkailleen ympäristömyönteisiä, tietoon pohjautuvia vaihtoehtoja alusten rakentamiseen. Tieto perustuu SimaProlla tehtyihin elinkaariarviointeihin. Deltamarinin asiakkaiden ympäristötietoisemmat vaihtoehdot osoittautuvat usein myös taloudellisesti kannattaviksi, esimerkiksi alempina haittamaksuina. Kun merenkulun ympäristöä eniten kuormittavan … Read More

Hankkija

Copyright Hankkija SimaProsta Hankkijalle työkalu maatalouden kuormitusten vähentämiseen Hankkija tekee SimaProlla kustannustehokkaasti elinkaariarviointeja suurelle määrälle tuotteita ja palveluja. SimaPro helpottaa eri menetelmillä tehtyjä arviointeja, ja sillä tehdyt tuotepohjat nopeuttavat myös kollegojen työtä. Avoin ja dynaaminen laskenta auttaa ymmärtämään, mistä nykyinen … Read More

Comatec

SimaProlla teet kestävää tuotekehitystä ja liiketoimintaa SimaPro-ohjelmisto nopeuttaa luotettavien ja kattavien elinkaariarviointien tekoa ja palvelee erinomaisesti tuotteita valmistavaa teollisuutta. Sitä käyttämällä yritys valmistautuu sekä asiakkailta että viranomaisilta tuleviin uusiin vaatimuksiin. Kun tuotteen elinkaaren osat tunnetaan, voidaan tietoon pohjautuen tuotteita kehittää … Read More

Fristad

Lisa Rosengren on johtanut Fristadin materiaalikehitystä viidentoista vuoden ajan. Yhdessä toimitusjohtaja Anders Hülsen kanssa he tunnistivat jo varhain kestävän kehityksen merkityksen raaka-aineiden koko arvoketjussa. Nykyään Rosengren johtaa seitsemän hengen tiimiä, joka tekee raaka-aineiden elinkaarianalyysejä SimaPro-ohjelmistolla ja näyttää vihreää valoa tekstiileille, … Read More

Ruotsin valtiollinen tutkimuslaitos (RISE)

Agronomi, joka haluaa edistää kestävää elintarviketuotantoa. Danira Behaderovic on agronomi, joka on kahden viime vuoden aikana työskennellyt hiilijalanjäljen kehittämisen ja muiden elintarviketuotannon ympäristövaikutusten mittaamisen parissa. Hän työskentelee Ruotsin valtiollisessa tutkimuslaitoksessa (RISE) maatalous- ja elintarvikeosastolla.   DANIRA MUISTAA OLLEENSA AINA KIINNOSTUNUT RUOANTUOTANNOSTA JA … Read More

Stora Enso

Luotettava elinkaarianalyysi puurakentamisen perustana Uusiutuvien tuotteiden yhtiö Stora Enso on ollut SimaPro-käyttäjä kolme vuotta. Tuotehallinnon päällikkö Lauri Linkosalmi Wood Products-divisioonasta kertoo, että työkalu on luonut selkeää asiakashyötyä, tarjoamalla tietoa tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Yritysvastuullisuustiimin vastuulla on elinkaarianalyysit kaikille puutuotteille 17 tuotantopisteessä … Read More

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on opiskelijoiden ja yritysten yhteishanke, jonka tarkoituksena on mm. porautua digitaalisia palveluja tarjoavien, sekä verkkopohjaisten yritysten elinkaari-indikaattoreiden luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen syvällisesti. TAVOITTEENA LAAJA OSALLISTUMINEN Tavoitteena on osallistaa … Read More

Oulu - Jean Nicolaus

Oulu University Advanced EU research

A New Holistic View on Energy Transition SimaPro helps to assess the environmental impact of one consumer as well as of the whole region Professor Eva Pongrácz and Senior Researcher Jean-Nicolas Louis at the Water, Energy and Environmental Engineering Research … Read More

Luonnonvarakeskus LUKE

Valtiollinen Luonnonvarakeskus, Luke, on Suomen uusiutuvien luontovarojen tutkimuskeskus, joka paitsi kehittää elinkaariarvioinnin menetelmiä osana kansainvälistä tiedeyhteisöä, myös tekee elinkaariarviointia yhteiskunnan, politiikan ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä. Tämä on tähdellistä suomalaisen ympäristökilpailukyvyn kannalta. Lihantuotannon ilmastovaikutukset ovat juuri nyt tapetilla. FM Kirsi Usva … Read More

DGE

”Tärkeintä on aloittaa. Uskaltaa ryhtyä työhön. Käytä aikaa ohjelmistoon perehtymiseen, jotta voit hyödyntää sen valtavaa potentiaalia. SimaPro on työkalu, jolla tekee mieli leikkiä ja johon todella voi uppoutua perin pohjin.” Miljögiraff soitti DGE:n Helena Lindhille puhuakseen elinkaariajattelusta ja työstä SimaPron … Read More

AFRY

”Yksi AFRY:n tavoitteista on yhdistää elinkaariarviointi muihin ympäristövaikutusten arvioinnin välineisiin, jotta elinkaarinäkökulma voitaisiin sisällyttää muuhun ympäristötyöhön. Työskentelemme paljon esimerkiksi globaalien tavoitteiden ja kiertotalousstrategioiden kanssa.”  Miljögiraff tapasi Kristin Franssonin ja Anna Karin Jönbrinkin AFRYn Göteborgin toimistossa kestävä kehitys ja ympäristö -palveluiden … Read More

ABB

”Tärkein SimaPron tuottama hyöty on se, että ABB voi nyt tuottaa raportoinnin ja keskustelujen pohjaksi lukuja. Aikaisemmin keskusteluissa lähdettiin pääasiassa yleisistä olettamuksista. Nyt syntyy enemmän, parempia ja konkreettisempia keskusteluja.” Erik Johansson Ruotsalaisen Miljögiraffin LCA-asiantuntija Annie Johansson keskusteli ABB:n Corporate Research –keskuksen Erik Johanssonin kanssa. Västeråsin kehitys- ja tutkimuskeskus on keskeinen yksikkö koko ABB-konsernille.  MILLÄ TAVALLA ABB HYÖDYNTÄÄ ELINKAARINÄKÖKULMAA JA SIMAPRO-OHJELMISTOA? Ruotsin ABB:llä on jo pitkään työskennelty elinkaarinäkökulman parissa. Erilaisia malleja ja laskelmia … Read More

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss