Comatec

SimaProlla teet kestävää tuotekehitystä ja liiketoimintaa

SimaPro-ohjelmisto nopeuttaa luotettavien ja kattavien elinkaariarviointien tekoa ja palvelee erinomaisesti tuotteita valmistavaa teollisuutta. Sitä käyttämällä yritys valmistautuu sekä asiakkailta että viranomaisilta tuleviin uusiin vaatimuksiin. Kun tuotteen elinkaaren osat tunnetaan, voidaan tietoon pohjautuen tuotteita kehittää entistä ympäristömyönteisempään suuntaan. Siksi SimaPro on tuotekehityksen rinnalla myös liiketoiminnan kehittämisen väline.

”Se nopeuttaa luotettavien ja entistä kattavampien elinkaariarviontien tekoa”, kiteyttää Aleksi Surakka SimaPro-ohjelmistosta saatavat hyödyt. Aleksi Surakka toimii kestävän suunnittelun asiantuntijana Comatecilla Tampereella.

Tyypillinen asiakas, jolle Comatec elinkaariarvioinnin tekee, toimii kone- tai metalliteollisuudessa. Valmistettava tuote voi olla esimerkiksi kaivinkone tai metsäkone. Toimintatapoja Comatecilla on kaksi.

”Elinkaariarviointi voi olla jo mukana suunnittelemassamme tuotteessa tai asiakkaamme voi ostaa sen ihan erikseen itsenäisenä palveluna. Palvelumme ei toki rajoitu kone- ja metalliteollisuuteen, vaan osaamme palvella muitakin, vaikkapa prosessiteollisuutta”, täsmentää Aleksi Surakka.

ASIAKKAIDEN JA VIRANOMAISTEN VAATIMUKSET KASVUSSA

SimaPron suurin etu on, että arvioinnin teko nopeutuu ja saatava tieto on luotettavaa. Kun dataa on paljon valmiina ja matemaattiset mallit ovat laadittuna, vähenee elinkaariarviointiin vaadittava aika dramaattisesti. SimaProsta on merkittävää hyötyä tuotteita valmistavalle teollisuudelle, erityisesti kun halutaan valmistautua tulevaisuuden haasteisiin.

Sen lisäksi, että tarve elinkaariarviointien tekoon on laajentunut, voidaan SimaProlla varautua myös tuleviin vaatimuksiin. Viranomaisten, kuten Euroopan unionin, sekä asiakkaiden suunnalta on odotettavissa lisääntyvää tarvetta elinkaariarvioinneille.

”Korkealaatuisella elinkaariarvioinnilla valmistajat voivat viestiä asiakkailleen ja sidosryhmilleen, kuten vaikkapa omistajille tai viranomaisille, sitoutumisesta ympäristömyönteiseen toimintaan”, toteaa Aleksi Surakka.

Aleksi Surakka toteaa SimaPron erinomaiseksi työkaluksi elinkaariarviontien tekoon ja sitä arvostetaan erityisesti akateemisessa maailmassa.

DATAN LAATU RATKAISEE

Elinkaariarviointien onnistumisen kriittisenä vaiheena hän pitää datan keruuvaihetta. Kaikkea dataa, esimerkiksi raaka-aineista tai päästöistä, ei toki tarvitse syöttää itse, sillä SimaProssa on liittymäpinta muun muassa Ecoinvent-tietokantaan.

”Tutkijalla on kuitenkin velvollisuus sopeuttaa data tutkittavaan tuotteeseen. Elinkaariarvioinnin tekijä on kuin kokki, jolta löytyy valmis reseptikirja, tavanomaiset mausteet sekä laitteisto, jolla ruoka valmistetaan. Asiakas itse tuo ainesosat, joista lopullinen tuotos syntyy.”

Oikeellisen datan merkitys elinkaariarvioinnin laatuun on ratkaiseva ja myös asiakkaalla on tässä osuutensa. Asiakkailta tarvitaan oikeat tiedot kaikista tuotteen tai palvelun osista, jotta lopputulos on korkealaatuinen.

INVESTOINTI LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEEN

Jotta elinkaariarviointiin sijoitetusta investoinnista saadaan kaikki irti, kehottaa Aleksi Surakka perehtymään SimaPron toimintoihin tarkasti ja miksipä ei myös manuaaliin.

”Kun siihen pääsee sisään, niin sovelluksella on paljon käyttöarvoa, koska se taipuu niin moneen. Kannattaa rohkeasti kokeilla toimintoja, sillä SimaPro ei mene käytössä rikki.”
Data on SimaPron polttoainetta ja sitä se myös tuottaa.

Ympäristöarvojen lisäksi Aleksi Surakka näkee oikealla tiedolla olevan myös liiketoimintaa kehittävä vaikutus.

”Tieto vapauttaa arvailusta ja avaa mahdollisuuden tuotekehitykselle. Kun tuotteen elinkaaren osat ja niiden tuottama ympäristövaikutus tiedetään, pystytään tuotetta suunnittelemaan ympäristömyötäisemmäksi. Tämä on myös liiketoiminnan kehitystä, josta hyötyvät myös asiakkaamme”, kertoo Aleksi Surakka.

MITÄ ELINKAARIARVIOINTI ON?

Elinkaariarviointi kattaa kaikki tuotteeseen tai palveluun liittyvät eri vaiheet. Näitä ovat esim. raaka-aineet, tuotanto, kuljetukset, valmistus, varastointi ja tuotteen käyttö. Myös tuotteen käytöstä poisto, kierrättäminen tai vaikkapa uudelleenkäyttö kuuluvat arvioinnin piiriin. 1960-1970-luvuilla lisääntynyt ympäristötietoisuus oli alkusysäys elinkaariarvioinneille ja niiden suosi kasvoi 1990-luvulle tultaessa. Arvioinnit tehtiin vielä tuolloin manuaalisesti, joka teki niistä työläitä. Nykyiset standardoinnit sekä ohjelmistot ovat edistäneet elinkaariarviointien luotettavuutta, nopeuttaneet niitä ja tehneet niistä entistä yleisempiä.

TIETOJA:

Comatec Group on teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita tarjoava insinööritoimisto. Vuonna 1986 Tampereella toimintansa aloittaneen Comatec Groupin liikevaihto vuonna liikevaihto vuonna 2022 oli noin 45 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yli 600 ammattilaista ja se palvelee asiakkaitaan toimipaikoillaan Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Virossa ja Romaniassa.

https://www.comatec.fi/

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss