AFRY

”Yksi AFRY:n tavoitteista on yhdistää elinkaariarviointi muihin ympäristövaikutusten arvioinnin välineisiin, jotta elinkaarinäkökulma voitaisiin sisällyttää muuhun ympäristötyöhön. Työskentelemme paljon esimerkiksi globaalien tavoitteiden ja kiertotalousstrategioiden kanssa.” 

Miljögiraff tapasi Kristin Franssonin ja Anna Karin Jönbrinkin AFRYn Göteborgin toimistossa kestävä kehitys ja ympäristö -palveluiden osastolla puhuakseen elinkaariarvioinnista ja SimaProsta. 

MITEN AFRY TYÖSKENTELEE ELINKAARINÄKÖKULMAN JA SIMAPRON PARISSA?

Elinkaarinäkökulma on vakiintunut hyvin osaksi AFRYn ympäristöpalveluita, jossa erityisesti Anna Karinin ja Kristinin Sustainability West -osasto työskentelee paljon elinkaarianalyysien parissa. He käyttävät elinkaarianalyysiä muun muassa varmistaakseen, että AFRY:n ratkaisut todella johtavat kestävyyteen. Tavoitteena on jatkaa elinkaarinäkökulman levittämistä koko AFRY:n organisaatiossa ja ankkuroida se myös muihin kuin elinkaarianalyysiin erikoistuneisiin osastoihin.

AFRY käyttää SimaPro-ohjelmistoa pääasiassa elinkaarianalyysien ja ympäristötuoteselosteiden tuottamiseen. Sitä käytetään kuitenkin myös muussa asiakkaiden kanssa tehtävässä ympäristötyössä, kuten kattavammissa seulonnoissa, joissa käytetään yleisiä tietoja. SimaPro-ohjelmaa käytetään eri tasoilla alkaen yleisistä analyyseistä yksityiskohtaiseen, täydelliseen elinkaariarviointiin.

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ TYÖSKENNELTÄESSÄ ELINKAARINÄKÖKULMASTA?

Olemme huomanneet, että asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita siitä, että he voivat osoittaa ympäristötyönsä vaikutukset markkinoinnissaan. Siksi on tärkeää selittää heille, mitä se edellyttää, ja näyttää, että elinkaarianalyysi on tehtävä standardin mukaisesti, jotta he voivat markkinoida itseään oikealla tavalla. Kaikkein jännittävintä on työskennellä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka haluavat kehittää uusia tuotteita tai jotka haluavat kehittää tuotteitaan ollakseen parhaita.

Anna Karin: On myös tärkeää saada asiakas miettimään, miten elinkaariarvioinnin tuloksia käytetään, ja välttää se, että analyysi tehdään vain raportin vuoksi. Yksi AFRYn tavoitteista on yhdistää elinkaariarviointi muihin ympäristövaikutusten arvioinnin välineisiin, jotta elinkaarinäkökulma voidaan sisällyttää muuhun ympäristötyöhön. Teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi globaalien tavoitteiden ja kiertotalousstrategioiden kanssa. Yritysten strategisessa ympäristötyössä elinkaarianalyysin tekeminen on usein suuri etu, jotta päätökset tuotteeseen tai prosessiin tehtävistä muutoksista voidaan perustaa määrällisiin tietoihin.

ONKO SIMAPRON KÄYTTÖ VIENYT YMPÄRISTÖASIOITA ETEENPÄIN? MILLÄ TAVALLA?

SimaPro-ohjelmistoa käytetään työkaluna elinkaarihankkeissa. AFRYn eri toimistot tekevät yhteistyötä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti monissa hankkeissa. Sustainability West -osasto voi olla mukana hankkeessa edistämässä ympäristökysymyksiin liittyvää työtä tuomalla mukaan elinkaarinäkökulman ja tekemällä elinkaarianalyysin SimaPron avulla.

Parasta SimaProssa on se, että kaikki prosessit voidaan jäljittää melko pitkälle taaksepäin, Kristin sanoo. SimaProssa on myös helppo perehtyä menetelmiin ja löytää tietoa karakterisointitekijöistä sekä muokata menetelmiä ja tietokokonaisuuksia.

MITKÄ OVAT OLLEET SUURIMMAT HAASTEET ELINKAARINÄKÖKULMIEN KANSSA TYÖSKENTELYSSÄ?

Vaikea kysymys, Kristin sanoo. Joskus voi olla vaikeaa selittää elinkaarianalyysiin kuuluvaa ajattelutapaa, eri vaiheita esimerkiksi. Asiakkaiden voi olla vaikea nähdä mahdollisuuksia, joilla elinkaaren eri vaiheisiin voi vaikuttaa. Yritysten voi joskus olla vaikea ymmärtää esimerkiksi, miten he voivat vaikuttaa käyttäjävaiheeseen. Mutta se vaihtelee yrityksestä toiseen. Eräs yritys, jonka kanssa työskentelemme parhaillaan, on hyvin kiinnostunut käyttäjävaiheesta ja siitä, miten sen komponentit auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia. Aluksi heidän hankkeensa perustui taloudellisten säästöjen tavoitteluun, mutta sitten he ymmärsivät, että ympäristövaikutusten vähentämiseen pitäisi olla mahdollisuus, joten he aloittivat LCA-hankkeen.

ONKO SINULLA VINKKEJÄ, JOTKA AUTTAISIVAT MUITA ALOITTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN TYÖTÄÄN ELINKAARINÄKÖKULMAN JA SIMAPRO-TYÖKALUN PARISSA?


Kristin: On erittäin hyvä olla eri tekniikan aloilta kollegoja, joiden kanssa keskustella ja joilta voi oppia. Tämä sekä helpottaa tietojen keräämistä että luo mahdollisuuksia pallotella parannusideoita sekä jakaa vinkkejä ja kokemuksia. Esimerkiksi yksi kollega on hyvin perillä rakennusteollisuudesta ja toinen on työskennellyt paperin ja sellun parissa, mikä tarkoittaa, että heillä on hyvä käsitys kyseisistä aloista. Näin voimme hyötyä suuresti toistemme asiantuntemuksesta eri hankkeissa.

Sisäisesti olemme keränneet listan SimaPro-vinkkejä ja -niksejä . Tästä voi olla paljon hyötyä. Listaan olemme keränneet tietoa SimaPron eri toiminnoista kuten ”näytä listana”, parametrien käyttäminen projektitasolla ja oletusmenetelmän muistaminen.

Kun tehdään mallinnuksia SimaProlla, on hyvä, että joku LCA-kollega tekee mallille ylimääräisen tarkistuksen varmistaakseen, ettei mikään ole mennyt pieleen.

TIETOJA:

Kristin Fransson ja Anna Karin Jönbrink työskentelevät AFRYn Göteborgin toimistossa kestävä kehitys ja ympäristö -palveluissa. AFRY on maailmanlaajuisesti toimiva insinööritoimisto, jolla on noin 17 000 työntekijää (2019) ja toimistoja 40 maassa.

Ota yhteys:

anna-karin.jonbrink@afry.com

kristin.fransson@afry.com

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss