AFRY

”Ett mål inom AFRY är att gifta ihop livscykelanalys med andra miljöbedömningsverktyg för att inkludera livscykelperspektivet i övrigt miljöarbete. Vi jobbar mycket med de globala målen och cirkulärekonomiska strategier exempelvis.”

Miljögiraff träffade Kristin Fransson och Anna Karin Jönbrink på AFRY i Göteborg, på sektionen Environment and Sustainability för att prata Livscykelanalys och SimaPro. 

PÅ VILKET SÄTT ARBETAR AFRY MED LIVSCYKELPERSPEKTIVET OCH SIMAPRO?

Livscykelperspektivet finns väl förankrat inom AFRY Environment, där framförallt Anna Karin och Kristins sektion Hållbarhet Väst arbetar mycket med livscykelanalys. Bland annat använder de livscykelanalys för att säkerställa att AFRYs lösningar verkligen leder till hållbarhet. Målet är att fortsätta sprida livscykelperspektivet inom hela AFRY för att förankra det i andra avdelningar än de som specialiserar sig på livscykelanalys.

SimaPro används främst av AFRY för att ta fram livscykelanalyser och miljövarudeklarationer. Men det används även i annat miljöarbete med kunder, exempelvis mer övergripande screenings med generella data. SimaPro används på olika nivåer, allt från generella analyser till en detaljerad full livscykelanalys.

Vad är det viktigaste med att arbeta med livscykelperspektiv?

Vi upplever att kunder har ett stort intresse av att kunna visa på sin miljöprestanda i sin marknadsföring. Då är det viktigt att förklara förutsättningarna för dem och visa på att det behövs en livscykelanalys enligt standard för att kunna marknadsföra sig på rätt sätt. Mest spännande är det att jobba med kunder som vill utveckla nya produkter eller kunder som vill förbättra sin produkt för att bli bäst.

Anna Karin: Det är även viktigt att få kunden att fundera på hur den ska använda resultaten från en livscykelanalys, och undvika att kunden endast vill göra en analys för att det ska finnas en rapport. Ett mål inom AFRY är att gifta ihop livscykelanalys med andra miljöbedömningsverktyg för att inkludera livscykelperspektivet i övrigt miljöarbete. Vi jobbar mycket med de globala målen och cirkulärekonomiska strategier exempelvis. I strategiskt miljöarbete på företag är det många gånger en stor fördel att ha gjort en livscykelanalys för att kunna basera beslut om eventuella förändringar i produkt eller process på kvantitativa data.

Har användningen av simapro drivit miljöfrågorna framåt? På vilket sätt?

SimaPro används som verktyg i livscykelprojekt. Det finns ett samarbete mellan olika AFRY-kontor både i Sverige och internationellt i många projekt. Sektionen Hållbarhet Väst kan kopplas in i ett projekt för att driva arbetet med miljöfrågor framåt genom att bidra med ett livscykelperspektiv och göra en livscykelanalys med hjälp av SimaPro.

Det bästa med SimaPro är att man kan spåra alla processer tillbaka ganska långt säger Kristin. I SimaPro är det även lätt att gå in i metoder för att hitta information om karaktäriseringsfaktorer och att modifiera metoder och dataset.

VAD HAR VARIT DE STÖRSTA UTMATNINGARNA MED ATT ARBETA MED LIVSCYKELPERSPEKTIV?

Det är en svår fråga säger Kristin. Ibland kan det vara svårt att förklara tankesättet inom livscykelanalys, med olika faser exempelvis.  Att få kunder att hitta möjligheter där man kan påverka olika faser i livscykeln kan också vara en utmaning, exempelvis kan företag ibland ha svårt att ta till sig hur de kan påverka i användarfasen. Men det skiljer sig från företag till företag. Ett företag vi jobbar med nu är väldigt inne på användarfasen och hur deras komponenter bidrar till minskad påverkan. Från början grundade sig deras projekt i ett att argumentera för ekonomiska besparingar, men sedan upptäckte de att det borde finnas möjlighet till att minska miljöpåverkan och då startades LCA-projektet.

Har du några tips till andra som kan hjälpa dem att få igång eller vidareutveckla sitt arbete med livscykelperspektivet och verktyget SimaPro? ​

Kristin: Det är väldigt bra att ha kollegor inom olika teknikområden som man kan diskutera med och lära sig av. Det underlättar både när det handlar om att samla data, men också genom att det skapar möjligheter att bolla idéer till förbättringar och dela med sig av tips och erfarenheter. En kollega är exempelvis väldigt insatt i byggbranschen och en annan har jobbat inom pappersmassa, vilket gör att de har bra koll på de områdena. Det gör att vi kan dra otroligt mycket nytta av varandras kompetenser i olika projekt.

Internt har vi samlat tips och tricks i SimaPro i en lista. Det kan vara väldigt användbart. I listan har vi samlat information om bland annat olika funktioner i SimaPro, exempelvis ”show as list”, att använda sig av parametrar på projektnivå och att komma ihåg att sätta en default-method.

Vid modellering i SimaPro är det bra att låta en av LCA-kollegorna göra en extra koll av modellen för att se till att det inte blivit något fel.

Faktaruta:

Kristin Fransson och Anna Karin Jönbrink jobbar på AFRY i Göteborg, på sektionen Environment and Sustainability. AFRY är ett globalt teknikkonsultbolag med ca. 17 000 anställda globalt (2019) och kontor i 40 länder.

Kontakt:

anna-karin.jonbrink@afry.com

kristin.fransson@afry.com

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss