Startsida

Världsledande i mer än 80 länder

En mjukvara för miljöbedömning

Med SimaPro kan du bedöma miljöpåverkan av produkter och processer. I SimaPro skapar du ett vetenskapligt underlag som kan användas till miljövarudeklarationer, CSRD rapportering, Scope 3 beräkningar och strategier för att minska miljöpåverkan.

Ny gratis kurs

Kolla in vår gratis online-kurs där du lär dig steg för steg att modellera vagga-till-grind i SimaPro.

Nyheter

Träffa oss på Alihankinta Subcontracting Fair 1-3 Oktober 2024

Användare av SimaPro

Vad är SimaPro?

En SimaProlicens ger dig tillgång till de bästa biblioteken av LCI-data och möjliggör en arbetsprocess som följer ISO standarder för livscykelanalyser och utvecklingen av miljövarudeklarationer, EPD. SimaPro är ett flexibelt miljöberäkningsverktyg och kan anpassas efter ditt behov.

Transparent

SimaPro ger fullständig transparens och undviker dolda antaganden. Du får full insyn i databaserna kring material och processer. Du kan visualisera livscykelns alla material och processer som flödesdiagram och enkelt zooma och spåra källan till påverkan in i minsta detalj.
Det skapar förutsättningar för medvetna val och avancerade beräkningar.

Kostnadseffektivt

SimaPro kommer i olika versioner för att passa olika behov.
Med en licens och avtal för uppdateringar ingår flera databibliotek med tusentals generella data.
Alla vedertagna metoder för miljöbedömningar ingår.
Med serviceavtal ingår i princip obegränsad support.
Med SimaPro har du ett verktyg att växa med, utan begränsningar.

Robust

Sedan 1992 har SimaPro utvecklats i takt med ISO 14000, Agenda 21 och alla internationella samarbeten för livscykelanalys. I grunden ligger en kultur som gynnar vetenskapliga metoder, transparens, systemanalys och öppenhet för samarbete utan dominans. Det är värden som har säkerställt trovärdighet, relevans och sund konkurrens. Det är anledningen till att SimaPro fortsätter utvecklas med ambitiösa och passionerade medarbetare och partners.

Produkt och affärsutveckling

Licenser för företag

Den här typen av licenser passar dig som söker en robust och transparent LCA mjukvara för EPDer, hållbarhetsrapportering, carbon footprint, produktutveckling eller fastställande av nyckeltal.

utbildning och kunskapsutveckling

Licenser för utbildning

Utbildningslicenserna är avsedda för akademiska ändamål. SimaPro används av hundratals universitet över hela världen. Det är vetenskapligt baserat och möjliggör transparanta livscykler. SimaPro ger total inblick i databaser och enhetsprocesser vilket är avgörande för att kunna fatta medvetna beslut och antaganden.

År i Sverige & finland
0
Nöjda användare i sverige & finland
0 +
LCA genomförda
0 +
Nöjda kunder i sverige & finland
0 +

Om oss som återförsäljare

Miljögiraff är er lokala SimaPro partner i Sverige och Finland

SimaPro har globala partners världen över för att kunna ge den bästa supporten i olika regioner. Miljögiraff är globala partnern för SimaPro i Sverige och Finland. Kontaktar du SimaPro support så kommer du få kontakt med någon av våra medarbetare. Sedan 2003 arbetar Miljögiraff med att hjälpa kunder ta fram hållbara produkter och strategier. Vi är experter på SimaPro och att skapa mätbarhet i hållbarhetsarbete. "Vi tror på att hållbar utveckling är ett värde som bara blir större ju mer vi samarbetar. För att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle för alla behöver vi vara transparanta och eftersträva gemensamma mål.
Vi kan bidra med att göra det arbetet mer tydligt och mätbart."

marcus-272x300
Marcus Wendin
SimaPro support &
LCA expert
Pär
Pär Lindman
SimaPro support &
LCA expert
7856_Sofia_liten_foto_Pontus_Johansson-kopia
Sofia Lindroth
SimaPro support &
LCA expert
6013_Oline_Haggren_webb
Oline haggren
SimaPro support &
LCA expert
Hannele
Hannele Auvinen
SimaPro support &
LCA expert

PRÉ SUSTAINABILITY

Företaget bakom mjukvaran

PRé Sustainability är världsledande inom miljöbedömningar av produkter, företag och branscher. Deras mål är att skapa affärsnytta genom att sätta mätvärden på hållbarhet. PRé Sustainability ligger i framkant när det gäller livscykelanalys och utveckling av hållbarhetsdata.

PRé Sustainability

PRé Sustainability hjälper sina partners att utveckla och integrera faktabaserade hållbarhetsstrategier med hjälp av sin långa erfarenhet av livscykelanalyser. PRé driver på metodutvecklingen av livscykelanalys inom såväl produkt-, affärs- och sektorsutveckling.

Globalt SimaPro Nätverk

Tillsammans har det globala nätverket en stor bredd av expertis och kan erbjuda ojämförbar global service och facilitera stora internationella projekt med en eller flera kunder.

Etiska kärnvärden

Vi vill hjälpa till att återställa vår planet och våra företags motståndskraft på lång sikt.
Det gör vi genom att gå in i samarbete med fokus på transparens, kvalité och noggrannhet. Läs mer om våra etiska kärnvärden här.

Nyfiken på SimaPro?

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss