Produkter & licenser

Är du livscykelanalytiker, hållbarhetsansvarig, eller produktutvecklare? Det finns flera olika typer av SimaPro licenser som alla är anpassade till specifika behov. Behöver du hjälp med att välja licens- kontakta oss!

Vanligaste licensen för livscykelanalytiker

Översikt licenser:

Företag

Expert User

€ 5 900/årlig licens
€ 13 300/löpande licens

Power User

€ 7 564/årlig licens
€ 16 850/löpande licens

Business User

€ 390 Share
€ 390 Collect
€ 998 Explore

Utbildningar och offentlig forskning

SimaPro PhD

€ 2 630/årlig licens
€ 4 900/löpande licens

SimaPro Classroom

€ 6 880/löpande licens

SimaPro Faculty

€ 3 800/årlig licens

SimaPro Share & SimaPro Collect

Share and collect

SimaPro Share och SimaPro Collect är interaktiva, web-baserad plattformar som förbättrar samarbetet och tillgängliggör LCA resultaten.

SimaPro Share och SimaPro Collect gör det lätt att dela LCA-scenarier med intressenter för att sprida och aktivera resultaten. Att jobba med Share & Collect underlättar  insamlingen av data från leverantörer och andra aktörer.

En grundversion av Share & Collect (en business user license) ingår i de flesta SimaPro paketen. Om fler intressenter eller leverantörer behöver nås kan man köpa till fler business user licenser för €350.

När du har gjort din LCA modell kan du ta vidare resultatet i ett användarvänligt web-format. Alla du vill dela med dig till får tillgång till resultatet och möjlighet att förändra valda parametrar för att se hur förändringarna påverkar slutresultatet. Detta skapar en interaktiv erfarenhet av miljöpåverkan vid olika typer av val. Med SimaPro Share blir LCA resultaten lättare insikter som kan leda till förändring.

Databaser

SIMAPRO – PÅLITLIGA DATABASER OCH METODER

SimaPro är utrustad med många LCI-datamängder, inklusive den berömda ecoinvent-databasen, den nya branschspecifika Agri-footprint-databasen och ELCD-databasen.

Metoderna är konsekventa och transparenta, så att du enkelt kan zooma in på dina resultat genom de olika stegen i din LCA.

 

DATABIBLIOTEK

En LCA är bara så bra och relevant som den data som används. För att effektivt bygga och analysera LCA-modeller krävs transparenta, högkvalitativa och av branschen accepterad data för de mest använda materialen och processerna. Kvalitatitva dataset ingår i din SimaPro license. 

Med SimaPro får du tillgång till de största och mest relevanta databiblioteken. I programmet kan alla resultat spåras till sitt ursprung med några få musklick. Du kan enkelt zooma in på ”hotspots” eller uppmärksamhetsområdet. Alla datamängder är harmoniserade beträffande struktur, nomenklatur och passar bra med livscykelns konsekvensbedömningsmetoder.

Servicekontrakt för löpande licenser

Ett servicekontrakt ger er tillgång till uppdateringar av programvaran SimaPro samt inkluderade LCI-bibliotek och LCIA-metoder. Det ger också obegränsad teknisk support gällande installation och funktion av SimaPro. 

KOSTNADER FÖR SERVICE KONTRAKT

När du köper en ny SimaPro-licens ingår alltid servicekontrakt i licenspriset för det första året. Serviceavtalet är giltigt i ett år och måste förnyas samtidigt som det tidigare avtalet avslutats. Det är inte möjligt att avbryta serviceavtalet under den avtalade tiden. Om du väljer ett tvåårskontrakt direkt sparar du 5% av de årliga kostnaderna, för ett treårskontrakt sparar du 10%.

Professional Licenses (SimaPro Analyst, Developer) 1 år 2 år 3 år
Service kontrakt för single user
€2730
€5187
€7371
Service kontrakt för multi user, varje extra användare
€1439
€2733
€3884
Educational Licenses (SimaPro, PhD, Classroom) 1 år 2 år 3 år
Service kontrakt för SimaPro PhD
€1130
€2147
€3051
Service kontrakt för SimaPro Classroom
€1940
€3686
€5238

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss