Produkter & licenser

Produkter & licenser

Är du livscykelanalytiker, hållbarhetsansvarig, eller produktutvecklare? Det finns flera olika typer av SimaPro licenser som alla är anpassade till specifika behov. Behöver du hjälp med att välja licens- kontakta oss!

Vanligaste licensen för livscykelanalytiker

Expert User

€ 5 900/årlig licens

Översikt licenser:

Företag

Expert User

€ 5 900/årlig licens
€ 13 300/permanent licens

Power User

€ 7 564/årlig licens
€ 16 850/permanent licens

Business User

€ 390 Share
€ 390 Collect
€ 998 Explore

Utbildningar och offentlig forskning

SimaPro PhD

€ 2 630/årlig licens
€ 4 900/permanent licens

SimaPro Classroom

€ 6 880/permanent licens

SimaPro Faculty

€ 3 750/årlig licens

SimaPro Share & SimaPro Explore

Gör statiska resultat i LCA rapport till interaktiva verktyg för utforskande

SimaPro Share och SimaPro Explore är båda onlineverktyg på SimaPro Platform som gör den statiska LCA rapporten till en interaktiv modell där användaren kan utforska olika scenarion. Det finns möjlighet att bjuda in andra och göra interaktiva presentationer av resultat och olika scenarier. Skillnaden på de olika verktygen är hur mycket användaren vill kunna variera i modellen. SimaPro Explore är den mer flexibla onlinelösningen där användaren kan variera fler parametrar samt skapa arketyper för att bygga upp LCA:er på fler produkter.

SimaPro Collect

Samla enkelt in data från aktörer i din värdekedja

SimaPro Collect är ett onlinebaserat insamlingsformulär för livscykelanalytiker som behöver samla in data från flera aktörer i en värdekedja. Collect skapades för att enkelt kunna kommunicera och samla data på en och samma plats. Med Collect minimeras även risken att data tappas bort eller raderas. När man skapar en interaktiv SimaPro Explore modell används SimaPro Collect för att bygga de olika parametrarna.

Databaser

SIMAPRO – PÅLITLIGA DATABASER OCH METODER

SimaPro är utrustad med många LCI-datamängder, inklusive den berömda ecoinvent-databasen, den nya branschspecifika Agri-footprint-databasen och ELCD-databasen.

Metoderna är konsekventa och transparenta, så att du enkelt kan zooma in på dina resultat genom de olika stegen i din LCA.

 

DATABIBLIOTEK

En LCA är bara så bra och relevant som den data som används. För att effektivt bygga och analysera LCA-modeller krävs transparenta, högkvalitativa och av branschen accepterad data för de mest använda materialen och processerna. Kvalitatitva dataset ingår i din SimaPro license. 

Med SimaPro får du tillgång till de största och mest relevanta databiblioteken. I programmet kan alla resultat spåras till sitt ursprung med några få musklick. Du kan enkelt zooma in på ”hotspots” eller uppmärksamhetsområdet. Alla datamängder är harmoniserade beträffande struktur, nomenklatur och passar bra med livscykelns konsekvensbedömningsmetoder.

Servicekontrakt

Ett servicekontrakt ger er tillgång till uppdateringar av programvaran SimaPro samt inkluderade LCI-bibliotek och LCIA-metoder. Det ger också obegränsad teknisk support gällande installation och funktion av SimaPro. 

KOSTNADER FÖR SERVICE KONTRAKT

När du köper en ny SimaPro-licens ingår alltid servicekontrakt i licenspriset för det första året. Serviceavtalet är giltigt i ett år och måste förnyas samtidigt som det tidigare avtalet avslutats. Det är inte möjligt att avbryta serviceavtalet under den avtalade tiden. Om du väljer ett tvåårskontrakt direkt sparar du 5% av de årliga kostnaderna, för ett treårskontrakt sparar du 10%.

Professional Licenses (SimaPro Analyst, Developer) 1 år 2 år 3 år
Service Contract for single user
€2730
€5187
€7371
Service Contract multi user, each extra user
€1439
€2733
€3884
Educational Licenses (SimaPro, PhD, Classroom) 1 år 2 år 3 år
Service Contract for SimaPro PhD
€1130
€2147
€3051
Service Contract for SimaPro Classroom
€1940
€3686
€5238

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss