Produkter & licenser

Produkter

Det finns flera olika typer av SimaPro licenser som alla är anpassade till specifika behov. I mjukvarupaketen finns även tilläggstjänsterna Share and Collect och Report maker. Detta för att skapa så effektiva processer som möjligt - från insamling av data, via analys till kommunikation av resultaten.

Licenser för:

Kommersiell verksamhet

Power User

€ 7 275/årlig licens
€ 16 250/permanent licens

Expert User

€ 5 700/årlig licens
€ 12 850/permanent licens

Business User

€ 370 Share
€ 370 Collect
€ 950 Explore

Utbildningar

SimaPro PhD

€ 2 600/årlig licens
€ 4 850/permanent licens

SimaPro Classroom

€ 6 790/permanent licens

SimaPro Faculty

€ 3 750/årlig licens

SimaPro Share & SimaPro Collect

Share and collect

SimaPro Share och SimaPro Collect är interaktiva, web-baserad plattformar som förbättrar samarbetet och tillgängliggör LCA resultaten.

SimaPro Share och SimaPro Collect gör det lätt att dela LCA-scenarier med intressenter för att sprida och aktivera resultaten. Att jobba med Share & Collect underlättar  insamlingen av data från leverantörer och andra aktörer.

En grundversion av Share & Collect (en business user license) ingår i de flesta SimaPro paketen. Om fler intressenter eller leverantörer behöver nås kan man köpa till fler business user licenser för €350.

När du har gjort din LCA modell kan du ta vidare resultatet i ett användarvänligt web-format. Alla du vill dela med dig till får tillgång till resultatet och möjlighet att förändra valda parametrar för att se hur förändringarna påverkar slutresultatet. Detta skapar en interaktiv erfarenhet av miljöpåverkan vid olika typer av val. Med SimaPro Share blir LCA resultaten lättare insikter som kan leda till förändring.

Databaser

SIMAPRO – PÅLITLIGA DATABASER OCH METODER

SimaPro är utrustad med många LCI-datamängder, inklusive den berömda ecoinvent-databasen, den nya branschspecifika Agri-footprint-databasen och ELCD-databasen.

Metoderna är konsekventa och transparenta, så att du enkelt kan zooma in på dina resultat genom de olika stegen i din LCA.

 

DATABIBLIOTEK

En LCA är bara så bra och relevant som den data som används. För att effektivt bygga och analysera LCA-modeller krävs transparenta, högkvalitativa och av branschen accepterad data för de mest använda materialen och processerna. Kvalitatitva dataset ingår i din SimaPro license. 

Med SimaPro får du tillgång till de största och mest relevanta databiblioteken. I programmet kan alla resultat spåras till sitt ursprung med några få musklick. Du kan enkelt zooma in på ”hotspots” eller uppmärksamhetsområdet. Alla datamängder är harmoniserade beträffande struktur, nomenklatur och passar bra med livscykelns konsekvensbedömningsmetoder.

Servicekontrakt

Ett servicekontrakt ger er tillgång till uppdateringar av programvaran SimaPro samt inkluderade LCI-bibliotek och LCIA-metoder. Det ger också obegränsad teknisk support gällande installation och funktion av SimaPro. 

KOSTNADER FÖR SERVICE KONTRAKT

När du köper en ny SimaPro-licens ingår alltid servicekontrakt i licenspriset för det första året. Serviceavtalet är giltigt i ett år och måste förnyas samtidigt som det tidigare avtalet avslutats. Det är inte möjligt att avbryta serviceavtalet under den avtalade tiden. Om du väljer ett tvåårskontrakt direkt sparar du 5% av de årliga kostnaderna, för ett treårskontrakt sparar du 10%.

Professional Licenses (SimaPro Analyst, Developer) 1 år 2 år 3 år
Service Contract for single user
€2600
€4940
€7020
Service Contract multi user, each extra user
€1370
€2603
€3699
Educational Licenses (SimaPro, PhD, Classroom) 1 år 2 år 3 år
Service Contract for SimaPro PhD
€1100
€2090
€2970
Service Contract for SimaPro Classroom
€1890
€3591
€5103

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss