Hankkija

Hankkija
Copyright Hankkija

SimaProsta Hankkijalle työkalu maatalouden kuormitusten vähentämiseen

Hankkija tekee SimaProlla kustannustehokkaasti elinkaariarviointeja suurelle määrälle tuotteita ja palveluja. SimaPro helpottaa eri menetelmillä tehtyjä arviointeja, ja sillä tehdyt tuotepohjat nopeuttavat myös kollegojen työtä. Avoin ja dynaaminen laskenta auttaa ymmärtämään, mistä nykyinen ympäristökuormitus koostuu. SimaPro mukautuu helposti myös tilanteisiin, jossa osa-alueiden data tai vaatimukset vaikkapa tutkimustulosten vuoksi on muuttunut.

Hankkija tunnisti jo vuosia sitten tarpeen tuottaa tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointeja ja ympäristölaskelmia. Pohdittavaksi tuli, kuinka arvioinnit ja laskelmat parhaiten toteutetaan ja mitä osaamista se vaatii. SimaPro valittiin Hankkijan elinkaariarviointien ohjelmistoksi vuonna 2022.

”Tarvitsimme monipuolisesti hyödynnettävän ohjelmiston laajalle tuote- ja palveluvalikoimallemme. Elinkaariarviointien teko on meillä jatkuvaa ja siksi SimaPro on meille kustannustehokkaampi kuin konsulttipalveluina tehtävät useat erilliset arvioinnit”, toteaa Lumi Parviainen, Hankkijan vastuullisuuspäällikkö (Sustainability manager).

Hankkija on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa sekä Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 53 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Tuotteiden ja palvelujen lisäksi Hankkija tuottaa maatalouden parissa tärkeää tutkimustietoa ja on merkittävässä roolissa suomalaisessa alkutuotannossa ja ruokaturvassa.

AVOIMUUS PLANEETTAMME PARHAAKSI

Maatalouden luonnollisten prosessien ymmärtäminen ja sen tiedon soveltaminen ympäristölaskentaan ei ole yksinkertainen ja suoraviivainen yhtälö. Kun elinkaariarvioinnin eri osa-alueet on avattu ja niihin vaikuttavat tekijät tiedetään, voivat päättäjät tehdä planeettamme kannalta viisaita päätöksiä.

Lumi Parviainen toteaa avoimen arviointiprosessin olevan ainoa tapa, jolla parannuksia nykyisen ympäristön tilaan ja ilmastomuutoksen torjumiseksi voidaan tehdä. On tärkeää tietää laskennan yksityiskohdat matriisissa ja nähdä mistä tulos koostuu.

”Mielestäni tieto elinkaariarvioinnin osista tulisi olla julkinen. Salaisuuksia ei siis pitäisi olla, vaan työn, keskustelun ja tieteen tulisi olla avointa ja kaikkien saatavilla. Salaisuudet tässä maailman vaiheessa hidastavat työtä, joka meiltä on jo muutoinkin myöhässä”, hän painottaa.

TYÖKALU MYÖS KOLLEGOJEN KÄYTTÖÖN

Ympäristökuormitusta on mahdollista vähentää usealla eri sektorilla. Hankkijassa työskentelee lukuisia korkeakoulutettuja eri alojen asiantuntijoita eläinten ruokinnasta aina maaperätutkimukseen ja kasvintuotantoon.

Elinkaariarvioinnit eivät voi olla ainoastaan digiosaajien tulosta, vaan niiden tulisi hyödyntää monialaista osaamista ja tarkastelua. Hankkijalla on onneksi tähän erinomaiset edellytykset.

”SimaPro oli meille oikea valinta pitkäjänteiseen ja monipuoliseen työhön ympäristön hyväksi. Hyötynä on myös se, että me pystymme varmistamaan tietojen oikeellisuuden alusta loppuun ja vieläpä palaamaan ja tarkentamaan yksityiskohtia, kun uusi tutkimustuloksia saadaan”, kehuu Lumi Parviainen.
Dynaaminen elinkaariarviointi tukee jatkuvan parantamisen periaatetta ympäristön parhaaksi.

MONIALAISEN JA USEAN METODIN TYÖVÄLINE

”Emme voi keskittyä pelkästään toimintamme ilmastovaikutuksiin, vaan toiminnanohjauksen tulee perustua kokonaisvaltaisemmin ympäristön tilan parantamiseen. Asiakkaille ja sidosryhmille raportoitaessa, on tuotteiden ja palvelujen monialaisella tarkastelulla suuri merkitys”.

Lumi Parviainen jatkaa, että SimaPron lisäksi ei ole kovin monta järjestelmää tai edes konsulttia, joka pystyisi monialaiseen, tulevaisuuden kannalta ratkaisevaan arviointiin.

”On erittäin hyödyllistä, että tuloksia voidaan tarkastella monipuolisin metodein, jolloin yhdestä laskelmakokonaisuudesta saadaan tulos moneen tarkastelukulmaan. Esimerkiksi hiilijalanjälki IPCC:n metodilla, joka vastaa ilmastovaikutukseen, ja EF- ja/tai ReCiPe -metodilla ympäristövaikutuksiin laajemmalla näkövinkkelillä vastaten.”

LOISTAA OSAAVISSA KÄSISSÄ

Lumi Parviainen kertoo, että SimaProlla voidaan tehdä monipuolisia ja yksilöllisiä elinkaariarviointeja ja se on ehdottomasti tutkijoille ja asiantuntijoille suunniteltu.

”Se ei ole markkinoiden kevyin järjestelmä, joten käyttäjän osaaminen ja huolellisuus näkyvät varmasti siinä, paljonko hyötyä laskelmista saadaan. Yhdellä ja samalla ohjelmistolla voi palvella lukuisia asiakkaita ja tarkoituksia.”

Lumi Parviainen kiittää SimaProta siitä, että sen lisäosilla pääkäyttäjä voi rakentaa esimerkiksi tuotekohtaisia pohjia, joita muut asiantuntijat voivat helposti hyödyntää, ilman että heidän tarvitsee syventyä tiukasti laskentasääntöjen, standardien ja lukuisien tietokantojen maailmaan.

TUNNE NYKYINEN, PARANNA HUOMINEN

Nykyinen tilanne on tiedettävä ja ymmärrettävä, jotta voi työskennellä tavoitteellisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

”Päätökset, jotka tehdään nyt, vaikuttavat kaikkien tulevaisuuteen. Siksi meillä on vastuu tehdä päätökset siten, että ymmärrämme toimintamme suorat ja epäsuorat, sekä positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ympäristöömme”, toteaa Lumi Parviainen Hankkijalta.

”Ongelmakohdat on etsittävä ja kohdattava rohkeasti, ”Emme tienneet” ei ole enää hyväksyttävä vastaus – vaan kaikki työkalut on otettava käyttöön paremman tulevaisuuden puolesta”, hän painottaa.

Hankkija
Copyright Hankkija

TIETOJA:

Hankkija on valtakunnallinen maatalousalan tuotteiden, koneiden, rautakauppojen ja puutarhanhoitotuotteiden myymälä- ja palveluketju. Hankkijalla on 63 vähittäismyymälää ja 8 konekeskusta.

Vuonna 2022 Hankkijan liikevaihto oli 958 M EUR ja yhtiöllä on Suomessa 1000 työntekijää.

https://www.hankkija.fi/

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss