Hankkija

Hankkija
Copyright Hankkija

Hankkija använder SimaPro för att minska jordbrukets miljöpåverkan

Hankkija utför kostnadseffektiva livscykelbedömningar med SimaPro för ett stort antal jordbruksprodukter och tjänster. Med SimaPro gör de enkelt bedömningar baserade på olika metoder, och produktmallar som skapas med hjälp av programmet underlättar arbetet för teamet. Öppen och dynamisk beräkning hjälper till att förstå den aktuella miljöpåverkan. SimaPro anpassar sig också enkelt till situationer där data eller krav har ändrats, till exempel på grund av forskningsresultat.

För flera år sedan insåg Hankkija behovet av att producera livscykelbedömningar och miljöberäkningar för sina produkter och tjänster. De övervägde noggrant hur utvärderingarna och beräkningarna bäst kan genomföras och vilka färdigheter som krävs. SimaPro valdes som Hankkijas livscykelbedömningsprogramvara år 2022.

”Vi behövde en mångsidig programvara för vårt breda utbud av produkter och tjänster. Vi genomför livscykelbedömningar kontinuerligt och därför är SimaPro mer kostnadseffektivt för oss än flera separata bedömningar utförda av konsultföretag”, säger Lumi Parviainen, hållbarhetschef på Hankkija.

Hankkija är Finlands ledande jordbruks- och maskinbutik samt landets största tillverkare av industriellt djurfoder. De har 53 butiker och branschens största onlinebutik.

Förutom produkter och tjänster producerar Hankkija viktig forskningsdata inom jordbruket. Företaget spelar också en betydande roll i den finska primärproduktionen och livsmedelssäkerheten.

Transparens är bra för planeten

Att förstå jordbrukets naturliga processer och tillämpa den kunskapen på miljöredovisning är inte en enkel och rak linje. Först när olika delar av livscykelbedömningen har öppnats och vi känner till de faktorer som påverkar dem, är det möjligt att fatta kloka beslut för planeten.

Lumi Parviainen hävdar att en öppen bedömningsprocess är det enda sättet vi kan göra förbättringar av den nuvarande miljön och bekämpa klimatförändringarna. Det är viktigt att känna till detaljerna i beräkningen och se hur resultatet byggs upp.

”Enligt min mening bör komponenterna i livscykelbedömningen vara offentliga. Det bör inte finnas några hemligheter – arbetet, diskussionen och det vetenskapliga tänkandet bör vara tillgängligt för alla. Hemligheter vid den här tidpunkten bromsar ned arbetet, vilket redan är försenat,” betonar hon.

Ett verktyg för teamet

Det går att minska miljöpåverkan inom flera olika sektorer. Hankkija har anställt flera högutbildade experter som representerar olika områden från djurfodring till markforskning och växtproduktion. Livscykelbedömningar bör inte bara vara för digitala experter. Istället bör de dra nytta av mångvetenskaplig kompetens och granskning. Som tur är har Hankkija utmärkta möjligheter för detta.

”SimaPro var det rätta valet för vårt långsiktiga och mångsidiga arbete för miljön. Det finns många fördelar: vi kan säkerställa korrektheten i data från början till slut, och till och med gå tillbaka och förbättra detaljerna när nya forskningsresultat erhålls,” berömmer Lumi Parviainen.

Dynamisk livscykelbedömning stödjer principen om kontinuerlig förbättring till förmån för miljön.

Mångvetenskaplig och mångmetodiskt verktyg

”Vi kan inte bara fokusera på klimatpåverkan av vår verksamhet, eftersom verksamhetsstyrningen måste baseras på en heltäckande förbättring av miljötillståndet. Vid rapportering till kunder och intressenter är mångvetenskaplig undersökning av produkter och tjänster av stor betydelse.”

Lumi Parviainen fortsätter med att säga att det förutom SimaPro finns få system eller till och med konsulter som kan genomföra en mångvetenskaplig och framtidsbestämmande bedömning.

”Det är mycket användbart att vi kan undersöka resultaten med olika metoder, så att ett resultat från en uppsättning beräkningar kan betraktas från många synvinklar. Till exempel koldioxidavtrycket med hjälp av IPCC-metoden, som motsvarar klimatpåverkan, och EF och/eller ReCiPe-metoden, som motsvarar miljöpåverkan med ett bredare perspektiv.”

Bäst i kapabla händer

Lumi Parviainen förklarar att SimaPro kan användas för mångsidiga och unika livscykelbedömningar, och det är definitivt utformat för forskare och specialister.

”Det är inte det enklaste systemet på marknaden, så användarens kompetens och omsorg återspeglas definitivt i hur mycket nytta som fås från beräkningarna. Med samma programvara kan du betjäna många kunder och ändamål.”

Lumi Parviainen ger SimaPro beröm för att huvudanvändaren med tillägg kan skapa produktsspecifika mallar, bland annat. Andra experter kan enkelt använda dem utan att behöva fördjupa sig i beräkningsregler, standarder och många databaser.

Genom att veta var vi står idag kan vi skapa en bättre framtid

Lumi Parviainen förklarar att SimaPro kan användas för mångsidiga och unika livscykelbedömningar, och det är definitivt utformat för forskare och specialister.

”Det är inte det enklaste systemet på marknaden, så användarens kompetens och omsorg återspeglas definitivt i hur mycket nytta som fås från beräkningarna. Med samma programvara kan du betjäna många kunder och ändamål.”

Lumi Parviainen ger SimaPro beröm för att huvudanvändaren med tillägg kan skapa produktsspecifika mallar, bland annat. Andra experter kan enkelt använda dem utan att behöva fördjupa sig i beräkningsregler, standarder och många databaser.

För att arbeta systematiskt med att minska miljöpåverkan måste man känna till och fullt ut förstå den nuvarande situationen.

”Beslut som fattas idag påverkar allas framtid. Därför har vi ansvaret att fatta beslut så att vi förstår deras direkta och indirekta effekter, både positiva och negativa, på vår miljö”, säger Hankkijas Lumi Parviainen.

”Vi måste söka efter problem och möta dem med mod. Att påstå att vi inte visste är inte längre ett acceptabelt svar – alla verktyg måste utnyttjas för en bättre framtid,” betonar hon.

Hankkija
Copyright Hankkija

Faktaruta:

Hankkija är en rikstäckande butiks- och servicekedja för jordbruksrelaterade produkter, maskiner, järnvaror och trädgårdsskötsel. Hankkija har 63 detaljhandelsbutiker och 8 maskincenter.

År 2022 uppgick Hankkijas nettoomsättning till 958 M EUR och företaget har 1000 anställda i Finland.

https://www.hankkija.fi/

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss