DGE

”Tärkeintä on aloittaa. Uskaltaa ryhtyä työhön. Käytä aikaa ohjelmistoon perehtymiseen, jotta voit hyödyntää sen valtavaa potentiaalia. SimaPro on työkalu, jolla tekee mieli leikkiä ja johon todella voi uppoutua perin pohjin.”

Miljögiraff soitti DGE:n Helena Lindhille puhuakseen elinkaariajattelusta ja työstä SimaPron parissa, ja saimme kuulla hänen parhaat vinkkinsä. DGE on ruotsalainen kestävän kehityksen alalla toimiva konsulttiyritys. He ovat käyttäneet SimaPro-ohjelmistoa vuodesta 2018.

MITEN DGE TYÖSKENTELEE ELINKAARIAJATTELUN JA SIMAPRON KANSSA? 

Kestävyyden ja kiertotalouden alueella, missä Helena toimii, SimaProta käytetään työkaluna, joka auttaa asiakkaita elinkaariajattelussa, esimerkiksi selittämään, miksi on tärkeää nähdä asiat omaa liiketoimintaa laajemmasta näkökulmasta. Sen avulla myös voidaan kiinnittää huomiota kilpailuetuihin, joita elinkaariajattelu tuo.


DGE käyttää SimaProta sekä sisäisesti omassa ympäristötyössään että asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. SimaProlla tehdään kaikkea alkaen arvioinneista ja karkeista luokituksista aina tarkempiin analyyseihin, ja tätä käytetään puolestaan toimenpiteiden kohdentamiseen ja strategioiden muotoiluun. DGE käyttää SimaProta ennen kaikkea elinkaarianalyysien ja ympäristötuoteselosteiden laatimiseen. 

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ TYÖSKENTELYSSÄ ELINKAARIAJATTELUN PARISTA? 

Ehdottomasti tärkeintä on aloittaa!

Joillakin voi olla epävarmuutta siitä, miten elinkaariajattelua ilmaistaan ja kommunikoidaan asiakkaille, koska tuntuu, ettei elinkaariajattelua voi täysin hallita. SimaPron avulla voi luoda aineistoa, joka näyttää, mitä asiakas voi kommunikoida. On myös mahdollista osoittaa, ettei sen tarvitse olla monimutkaista, yksityiskohtaista tai suurta, vaan aluksi voi maalata leveillä pensselinvedoilla ja keskittyä yleisiin tietoihin erottaakseen tärkeimmät asiat.

On tärkeää saada asiakas laajentamaan perspektiiviä omasta liiketoiminnastaan, jota he usein ovat taitavia optimoimaan, koko elinkaareen, esimerkiksi toimittajiin. Tekemällä asiat alkuun riittävän yksinkertaisesti, esittämällä datasta oikeita kysymyksiä ja tekemällä arvioita siellä missä ne ovat tarpeellisia, voi antaa asiakkaalle ensimmäisen kuvan elinkaariajattelusta. Silloin saa useimmiten parhaat ahaa-elämykset. Sen jälkeen motivaatio syventää tietämystä kasvaa, ja silloin ollaan jo päästy liikkeelle. 

MITKÄ OVAT OLLEET SUURIMMAT HAASTEET ELINKAARINÄKÖKULMIEN KANSSA TYÖSKENTELYSSÄ?

 
Suurin haaste elinkaariajattelun parissa työskentelyssä on, että se ei koskaan valmistu. Siinä on myös sen viehätys, että työ on jatkuvaa iterointia ja aina on mahdollisuus parantaa. 

Kun tehdään elinkaarianalyysi, on hyväksyttävä, että kyseessä on mallin rakentaminen todellisuudesta ja että on tehtävä tiettyjä oletuksia. Tärkeää on löytää tapa jatkaa työskentelyä tulosten perusteella, jotta voi saada aikaan parannuksen. 

ONKO SINULLA VINKKEJÄ, JOTKA AUTTAISIVAT MUITA ALOITTAMAAN TAI KEHITTÄMÄÄN TYÖTÄÄN ELINKAARINÄKÖKULMAN JA SIMAPRO-TYÖKALUN PARISSA? 

Aloita, uskalla ja anna sille aikaa!


Tärkeintä on aloittaa. Uskaltaa ryhtyä työhön. Käytä aikaa ohjelmistoon perehtymiseen, jotta voit hyödyntää sen valtavaa potentiaalia. SimaPro on työkalu, jolla tekee mieli leikkiä ja johon todella voi uppoutua perin pohjin.
SimaPro on kuin savea, jota on helppo muovailla ja jolla voi tehdä melkein mitä haluaa. Sillä voi luoda omia menetelmiä omilla muuttujilla, mutta siihen voi myös lisätä omia prosesseja aloittaen ihan tyhjästä ja tietyillä tiedoilla. Joillakin vastaavilla ohjelmistoilla työskentely on enemmän kuin legoilla rakentamista, valmiit palikat on jo valettu tiettyyn muotoon. Mutta jos haluaa ”vain legoja”, sekin on mahdollista SimaProlla.


Kannattaa kysyä muilta, jotka työskentelevät SimaPron parissa, ja pyytää apua ideoiden pallotteluun ja ajatusten vaihtoon. Minä ja kollegani autamme usein toisiamme. Kannustan myös kääntymään Miljögiraffin tuen puoleen. Alussa tarvitsimme enemmän apua, ja silloin oli hyvä käydä SimaPro-kurssi.

ONKO SIMAPRON KÄYTTÖ VIENYT YMPÄRISTÖASIOITA ETEENPÄIN? MILLÄ TAVALLA? 

SimaPro-ohjelmisto on vankka työkalu DGE:n työssä ympäristökysymysten parissa. Se helpottaa työtä ja parantaa mitattavuutta. Sitä voidaan käyttää eri tasoilla, voi aloittaa karkeilla laskelmilla tai malleilla ja sitten edetä yksityiskohtaisempiin analyyseihin ja räätälöityyn dataan. Paremmasta mitattavuudesta seuraa motivaation kasvaminen ja keskittyminen oikeisiin asioihin. Numeroilla voi saada aikaan suuren vaikutuksen ja ne voivat johtaa muutoksiin, joita muutoin ei toteutettaisi. 

TIETOJA:

DGE Mark och Miljö AB on pääasiassa Ruotsin markkinoilla toimiva asiantuntijayritys, joka toimii kestävän kehityksen parissa keskittyen ympäristökysymyksiin. DGE:ssä työskentelee noin 40 henkilöä. Helen Lindh työskentelee Malmön toimistossa. Helen Lindh jobbar på kontoret i Malmö. 

Ota yhteys: helena.lindh@dge.se

Kuva: Pontus Johansson

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss