DGE

”Det viktigaste är att börja. Att våga komma igång med arbetet. Lägg tid på att förstå SimaPro för att kunna använda den enorma potential som finns i det. Det är ett lekfullt verktyg som verkligen går att nörda ner sig i ordentligt.”

Miljögiraff ringde upp Helena Lindh på DGE för att prata om livscykelperspektivet och arbetet med SimaPro. Vi fick ta del av hennes bästa tips när man jobbar med dessa frågor. DGE är ett konsultföretag inom hållbarhetsområdet. De har använt SimaPro sedan 2018. 

PÅ VILKET SÄTT ARBETAR DGE MED LIVSCYKELPERSPEKTIVET OCH SIMAPRO?

På Helenas område Hållbart och cirkulärt används SimaPro som ett verktyg för att hjälpa kunder med livscykelperspektivet. Exempelvis för att förklara varför det är viktigt att se saker ur ett bredare perspektiv än enbart den egna verksamheten, men även för att uppmärksamma konkurrensfördelar med ett livscykelperspektiv.

SimaPro används av DGE både internt i det egna miljöarbetet och i arbetet med kunder. Med SimaPro görs allt ifrån uppskattningar och grova sorteringar till mer detaljerade analyser och detta används i sin tur för att rikta fokus på åtgärder och att forma strategier. DGE använder främst SimaPro för att ta fram Livscykelanalyser och Miljövarudeklarationer.

Vad är det viktigaste med att arbeta med livscykelperspektiv?

Det absolut viktigaste är att börja!

Ibland kan det finnas en osäkerhet hos vissa för hur man uttrycker och kommunicerar livscykelperspektivet mot sina kunder, eftersom det kan finnas en känsla av att man inte har full kontroll på livscykelperspektivet. Med hjälp av SimaPro kan man ta fram underlag som visar på vad kunden kan kommunicera. Det går också att visa på att det inte behöver vara så avancerat, detaljerat eller stort utan man kan måla med breda penseldrag och generella data till att börja med för att sortera ut det viktiga.

Det är viktigt att få kunden att lyfta perspektivet från den egna verksamheten, som kunden ofta är duktig på att optimera, till resten av livscykeln, exempelvis till leverantörer. Genom att inte göra det för krångligt i början, ställa rätt frågor angående data och göra uppskattningar där det behövs kan man ge kunden en första bild utifrån ett livscykelperspektiv. Då får man oftast de bästa ”Aha-upplevelserna”. Efter det ökar motivationen till att gräva djupare och då är man ju redan igång.

VAD HAR VARIT DE STÖRSTA UTMATNINGARNA MED ATT ARBETA MED LIVSCYKELPERSPEKTIV?

 

Den största utmaningen med att jobba med ett livscykelperspektiv är att det aldrig blir klart. Däri ligger också tjusningen med att jobba med ett livscykelperspektiv, då det är ett iterativt arbete och alltid finns möjlighet till förbättring.

När man gör en LCA får man förhålla sig till att man bygger en modell av verkligheten och man behöver göra vissa antaganden. Det viktiga är att hitta ett sätt att arbeta vidare utifrån resultaten för att åstadkomma en förbättring.

Har du några tips till andra som kan hjälpa dem att få igång eller vidareutveckla sitt arbete med livscykelperspektivet och verktyget SimaPro?

Börja! Våga! Ge det tid!

Det viktigaste är att börja. Att våga komma igång med arbetet. Lägg tid på att förstå SimaPro för att kunna använda den enorma potential som finns i det. Det är ett lekfullt verktyg som verkligen går att nörda ner sig i ordentligt.

Man kan säga att SimaPro är som en lera som är väldigt formbar och du kan göra lite vad du vill med. Du kan bygga egna metoder med egna faktorer, men också lägga in egna processer helt från scratch med specifika data. Vissa liknande programvaror är mer som att bygga med lego, du har färdiga bitar som redan är stöpta i en viss form. Men vill du ”bara ha lego”, finns även den möjligheten i SimaPro.

Använd andra som jobbar i SimaPro för att bolla idéer och funderingar. Jag och min kollega hjälps ofta åt när vi arbetar. Ett tips är också att använda supporten från Miljögiraff när det behövs. I början behövdes mer hjälp och då var det bra att kunna gå en kurs i SimaPro.

Har användningen av simapro drivit miljöfrågorna framåt? På vilket sätt?

SimaPro används som ett kraftfullt verktyg i DGEs arbete med miljöfrågor. Det underlättar arbetet och ökar mätbarheten. Det går att använda på olika nivåer och man kan börja med grova uträkningar eller modeller för att sedan gå ner mer i detalj och skräddarsy data. En ökad mätbarhet leder till ett ökat driv och mer fokuserat arbete på rätt ställe. Siffror kan ge en stor effekt och leda till förändringar som annars inte genomförs.

 

 

Faktaruta:

DGE Mark och Miljö AB är ett kunskapsföretag som verkar inom hållbarhetsområdet med ett fokus på miljöfrågor, i huvudsak på den svenska marknaden. PÅ DGE jobbar ca 40 personer. Helen Lindh jobbar på kontoret i Malmö. 

Kontakt: helena.lindh@dge.se

Fotograf: Pontus Johansson

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss