Tacton

Ilmastolaskennan digitalisointi: Tacton integroi SimaPron CPQ-ratkaisuunsa

Tacton tuo markkinoille uutena innovaationa ympäristöjalanjälkilaskurin. Environment Footprint Configuration -laskuri on toteutettu TactoninMiljögiraffin ja PRé Sustainabilityn yhteistyönä. Tacton on johtava konfiguroinnin, hinnoittelun ja tarjousratkaisujen tuottaja. 

CPQ (Configure, Price, Quote) on liiketoiminnan prosessi, joka kattaa tuotteen tai palvelun mukauttamisen (Configure), hinnoittelun (Price) ja tarjouksen laatimisen (Quote). 

Tactonin päämääränä on muuttaa valmistavan teollisuuden toimintaa siten, että se antaa yrityksille ja heidän asiakkailleen mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka ovat samalla linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. 

TACTON TIEDOSTAA ILMASTOLASKENNAN TÄRKEYDEN JO MYYNTIPROSESSIN ALKUVAIHEESSA.

Useat Tactonin asiakkaista ovat tuotteita valmistavia yrityksiä. Kasvaneen lainsäädännöllisen paineen ja asiakkaiden odotusten vuoksi yritykset haluavat tehdä ilmastolaskelmia jo myyntiprosessin alkuvaiheessa, tarjouksen laadinnan yhteydessä. Tactonin tavoitteena oli integroida CPQ-ratkaisuunsa elinkaariarvioinnin (LCA) ohjelmisto, ja tehtävään valittiin SimaPro.

AUTOMATISOITUJA LASKELMIA SIMAPRO-OHJELMISTOLLA

Tacton on yhdessä PRé Sustainabilityn ja Miljögiraffin kanssa kehittänyt konfiguroitavia malleja, joissa elinkaariarvioinnin ohjelmisto SimaPro on integroitu Tactonin CPQ-käyttöliittymään ja ekosysteemiin. Tämä rajapinta mahdollistaa järjestelmien välisen kommunikoinnin, mikä puolestaan mahdollistaa elinkaariarvioinnin automaattisen laskennan ajantasaisesti ilman ulkopuolisen asiantuntijan panosta.  Hyödyntämällä LCA-tietoa ja Environment Footprint Configuration -ratkaisua yhdessä, Tacton voi tarjota tuotteiden valmistajille kattavia päästötietoja, jotka sisältävät Scope 1:n eli suorat päästöt, Scope 2:n eli epäsuorat energiapäästöt sekä Scope 3:n eli organisaation ulkopuolella syntyneet epäsuorat päästöt. Tämä luo tietopohjaisen työkalun tuotteiden ympäristövaikutusten kattavaan arviointiin ja optimointiin koko tuotteen elinkaaren ajan – aina materiaalivalinnasta käytön aikaiseen energiankulutukseen, kuljetukseen ja käytöstä poistamiseen saakka. 

ONNISTUNEEN PILOTTIPROJEKTIN KOHTEENA HISSIT

Pilottiprojektissa Tacton suoritti ajantasaisia laskelmia sekä talous- että ympäristöparametreille osoittaakseen ratkaisun käytettävyyden ja sen tarjoamat mahdollisuudet asiakkaan myyntiprosessissa. Laskelmat tehtiin kuvitteelliselle asiakkaalle, ja pilottituotteeksi valittiin hissit niiden monimutkaisuuden vuoksi – jokainen myyty hissi tulee konfiguroida loppuasiakkaan vaatimusten mukaiseksi. 

Yhteistyössä Tacton, PRé Sustainability ja Miljögiraff hyödynsivät Miljögiraffin asiantuntemusta LCA-mallintamisessa ja loivat hisseille mallin SimaPro Online Platform -alustalle. Malli liitettiin ja rakennettiin samanaikaisesti fiktiivisen hissiyrityksen mallin kanssa Tactonin CPQ-työkalussa. Tuloksena saatiin täydellisesti toimiva ja konfiguroitavissa oleva hissien prototyyppi Tactonin CPQ-työkalussa, jonka avulla voitiin yhdellä napin painalluksella laskea elinkaariarvion tulokset jokaiselle asiakaskohtaiselle hissille. 

Tactonin ratkaisu on toki ensimmäinen laatuaan, mutta Tacton, Miljögiraff ja PRé Sustainability uskovat, että ilmastodatan automatisointi ja digitalisointi ovat tulevaisuutta. SimaPron vakaus ja tehokkuus monenlaisissa tilanteissa sekä sen integroitavuus erilaisiin liiketoimintajärjestelmiin luovat mahdollisuuden toimia entistä tehokkaammin kestävän kehityksen edistämisessä. 

Tacton on johtava CPQ (Configure, Price, Quote) -SaaS-kumppani erityisesti valmistavan teollisuuden myynnin automatisoinnissa.

OLETTEKO KIINNOSTUNEITA ILMASTODATAN DIGITALISOINNISTA JA AUTOMATISOINNISTA?

Jos haluatte lisätietoja siitä, miten voitte hyödyntää SimaPro-ohjelmistoa laskentamoottorina ja integroida sen digitaalisiin ratkaisuihinne, ottakaa yhteyttä osoitteeseen sales@simapro.se 

On useita tapoja skaalata ja digitalisoida tuotteiden ja palvelujen dataa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Ange din avtalsnyckel

Saknar du en avtalsnyckel? Kontakta oss